سال شمار

١٣٠٥ - تولد در شوشتر (محله موگهی)

١٣١٢ - اغاز تحصیلات شش ساله ابتدائی در دبستان پهلوی شوشتر.

١٣١٩ - دریافت گواهینامه دوره ابتدائی.

١٣١٩ - آغاز تحصیلات علوم دینی در شوشتر.

١٣٢١ - مسافرت به قم جهت ادامه تحصیل حوزوی.

١٣٢٤ - نوشتن اولین مقاله به نام "نهج البلاغه" در مجله ایمان.

١٣٢٦ - سفر به اهواز و اقامت دو سال و نیمه در این شهر و استفاده از محضر آیات: آقا شیخ میرزا محمد جعفر انصاری و آقا سید محمد تقی آل طیب.

١٣٢٦ - ازدواج با خانم مرضیه حکیم صبیه آیت الله حاج سید محمد تقی حکیم (پسر عموی والدشان)

١٣٢٧ - مراجعت به قم (بدون همسر)، پس از دو ماه اقامت و برگشت به اهواز.

١٣٢٨ - سفر سوم به قم به اتفاق همسر.

١٣٢٨ - مراجعت به اهواز و اقامت یکساله در این شهر و فراگرفتن بعضی از علوم حوزوی و زبان انگلیسی.

١٣٢٩ - تشرف به نجف اشرف و استفاده از محضر آیات: حاج میرزا حسن یزدی، آقا شیخ محمد تقی ایروانی، آقا شیخ مجتبی لنکرانی و آقا سید عبدالعلی سبزواری.

١٣٣٠ - شرکت در درس خارج آیات عظام: آقا سید محسن حکیم و آقا سید ابوالقاسم خوئی.

١٣٣٠ - کسب اجازه روایتی از علامه آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی.

١٣٣١ - مراجعت از نجف اشرف به اهواز و اقامت ٩ ساله در این شهر.

١٣٣٢ - تالیف اولین اثر ترجمه کتاب "حقوق زن در دین اسلام".

١٣٣٥ - آغاز تدریس صرف و نحو عربی در منزل جهت فرهنگیان اهواز.

١٣٣٧ - تدریس فقه، اصول فقه و ادبیات عرب برای دانشجویان.

١٣٤٠ - هجرت به تهران و قبول دعوت اهالی حصاربوعلی شمیران جهت امامت جماعت.

١٣٤١ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی حاج سید محسن حکیم.

١٣٤٢ به بعد  تدریس صرف و نحو عربی جهت فرهنگیان شمیران.

١٣٤٨ به بعد تدریس عربی و اصول عقاید در کانون جوانان محقق اسلامی.

١٣٤٩ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی.

١٣٤٩ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی امام خمینی.

١٣٥٠ به بعد تدریس عربی در "کانون تعلیم و تربیت دینی حکیم".

١٣٥٣ به بعد تدریس به افراد متفرقه بطور خصوصی در منزل.

١٣٥٥ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی سید شهاب الدین مرعشی.

١٣٦٠ به بعد تدریس در حوزه علمیه چیذر واحد خواهران.

١٣٦١ به بعد تدریس عربی جهت خواهران در منزل.

١٣٦٩ به بعد شروع درس از کتاب "راهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد صرف و نحو عربی" (تالیف استاد) جهت خواهران در منزل.

١٣٦٩ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله حاج سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب.

١٣٧٢ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی.

١٣٧٦ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی.

١٣٨١ - دریافت حکم اجازه در امور حسبیه از طرف آیت آلله العظمی حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است