تحصیلات در شوشتر

در سن ٧ سالگی در مهر ماه ١٣١٢ به مقطع ابتدائی وارد شد که پس از پایان شش سال ابتدائی در خرداد ماه ١٣١٩ موفق به دریافت گواهینامه ششم ابتدائی گردید.


 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است