فعالیت های مذهبی

مسجد جامع حصار بوعلی شمیران


اقامه جماعت حضرت آیت الله سید محمد تقی حکیم


تدریس علوم اسلامی ویژه خواهران توسط حضرت آیت الله حکیم در زمینه فقه و اصول


 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است