فعالیت های آموزشی

١- سال ١٣٢٣ تا ١٣٢٦ ضمن تحصیل در حوزه علمیه قم، تدریس مقدمات.

٢ - سال ١٣٣٣ تا ١٣٣٥ در اهواز، درس زبان عربی، فقه و اصول به دانشجویان دانشکده الهیات تهران، (خصوصی)

٣ - سال ١٣٣٣ تا ١٣٣٩ در اهواز، درس مقدمات، منطق و شرح منظومه به طلاب علوم دینی.

٤ - سال ١٣٤٣ تا ١٣٤٧ در "حصاربوعلی"، درس زبان عربی به عده ای از دبیران لیسانسیه مدارس شمیران.

٥ - سال ١٣٤٧ تا ١٣٤٩ در مدرسه علمیه قائم چیذر، درس مقدمات به طلاب علوم دینی.

٦ - سال ١٣٤٨ تا ١٣٥١ تفسیر قرآن، در جلسات کانون جوانان محقق اسلامی در تکیه بالای حصار بوعلی.

٧ - سال ١٣٥٠ تا ١٣٥٢ تفسیر قرآن، اصول عقاید و صرف و نحو عربی در "کانون تعلیم و تربیت دینی حکیم" در  حصاربوعلی" که خودم تاسیس کرده بودم.

٨- سال ١٣٥٢ و ١٣٥٣ در حوزه علمیه قائم چیذر، قسمت برادران، ادبیات عرب و اصول فقه.

٩ - سال ١٣٥٨ و ١٣٥٩، علوم و معارف اسلامی در کلاسهای مربیان نهضت سواد آموزی.

١٠ - سال ١٣٥٩ و ١٣٦٠ مسجد صاحب الامر خیابان حکمت چیذر، کلاس زبان عربی.

١١ - ١٣٦٠، کمیته فرهنگی سعدآباد، خیابان دربند، کوی حمید، زبان عربی.

١٢ - ١٣٦٠ دفتر انجمن معلمان، ابتدای خیابان نیاوران، زبان عربی.

١٣ - ١٣٦١ و ١٣٦٢کلاسهای تقویتی زبان عربیجهت دبیران عربی شمیران، از طرف آموزش ضمن خدمت در مدرسه شهید مدنی، دزاشیب و مدرسه مهدی، اول خیابان ولی عصر از پل تجریش.

١٤ - سال ١٣٦٠ تا ١٣٦٢ حوزه علمیه قائم چیذر، قسمت خواهران، سیوطی.

١٥ - از مهر ماه سال ١٣٦١ تا اردیبهشت ١٣٦٣در امور تربیتی استان تهران، کلاسهای آنان پس از پیروزی انقلاب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران طبقه چهارم تشکیل میشد و بعد از بازگشائی دانشگاه پس از انقلاب به یکی از دبیرستانهای تهران منتقل گردید، صرف و نحو در سطح عالی: سیوطی.

١٦ - مهر ماه ١٣٦٣ تا کنون، قواعد عربی -١- و آشنائی با علوم اسلامی در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

١٧ - از مهر ماه ١٣٦٨ تا مهر ماه ١٣٧٧، ادبیات عرب، منطق، بلاغت، اصول فقه و فقه در حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) در مسجد محمدیه خیابان شهید کلاهدوز (دولت)

١٨ - از مهر ماه ١٣٧٧، ادبیات عرب، فلسفه و فقه ویژه خواهران در طبقه فوقانی "کتابخانه عمومی آیت الله سید محمد تقی حکیم" وابسته به آستان قدس رضوی در خیابان شهید باهنر (نیاوران) خیابان سرتیپ رضا سعیدی (مهماندوست) پلاک ٦٢.


 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است