مناسک، يا، راهنماي اعمال حج

 

مناسک، يا، راهنماي اعمال حج، مطابق با فتاواي ۹ نفر از مراجع تقليد دامت برکاتهم

تاليف محمدتقي حکيم

تهران: موسسه مطبوعاتي فراهاني، ۱۳۸۵ق.


 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است